Jesteś tutaj: Strona główna > Oferta> Wychowanie przedszkolne

Wychowanie przedszkolne

Kursy doskonalące

Szkolenia dla nauczycieli (odpłatne)

Nazwa
ABC młodego nauczyciela- warsztat i konsultacje Więcej >
Edukacja językowa oparta na metodzie Marii Montessori – cz. I i II Więcej >
Edukacja matematyczna oparta na metodzie Marii Montessori - cz. I i II Więcej >
Edukacja muzyczna przedszkolaków - metodyka w praktyce Więcej >
Edukacja regionalna w przedszkolu. Zabawy i obrzędy ludowe, plastyczne, muzyczne w pracy z dzieckiem przedszkolnym. Więcej >
Fiku-miku, mały smyku – zabawy integracyjne i muzyczno-ruchowe dla najmłodszych przedszkolaków Więcej >
Innowacyjne programy - Klucz do uczenia się (KDU) w praktyce przedszkolnej Więcej >
Jak konstruować własny program w przedszkolu?- metodyka w praktyce Więcej >
Jak w praktyce organizować pomoc psychologiczno-pedagogiczną (PPP) w przedszkolu ? Więcej >
Jak wykorzystać komputer oraz zasoby Internetu w wychowaniu przedszkolnym i edukacji wczesnoszkolnej Więcej >
Jesienne zabawy przedszkolaków - inspiracje muzyczno-plastyczne Więcej >
Komunikacja interpersonalna w placówce przedszkolnej Więcej >
Metoda Dobrego Startu w przedszkolu elementem wspierającym wielokierunkową aktywność w dążeniu do osiągnięcia gotowości szkolnej Więcej >
Nauka czytania i pisania w przedszkolu. Zabawy i ćwiczenia aktywizujące dzieci do czytania i pisania. Więcej >
Od samoobsługi do pisania – zabawy i ćwiczenia dla przedszkolaków Więcej >
Pojęcie ciszy i jej znaczenie w ujęciu pedagogiki Marii Montessori Więcej >
Samodzielność dzieci w wieku przedszkolnym – jak zachęcać dzieci do samodzielności Więcej >
Wiosenne zabawy przedszkolaków - inspiracje muzyczno-plastyczne Więcej >
Wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka w przedszkolu w dążeniu do osiągnięcia gotowości do nauki czytania w szkole-zesta Więcej >
Wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka w przedszkolu w dążeniu do osiągnięcia gotowości do nauki pisania w szkole- zesta Więcej >

Szkolenia rad pedagogicznych

Nazwa
ABC młodego nauczyciela- warsztat i konsultacje Więcej >
Edukacja muzyczna przedszkolaków - metodyka w praktyce Więcej >
Edukacja regionalna w przedszkolu. Zabawy i obrzędy ludowe, plastyczne, muzyczne w pracy z dzieckiem przedszkolnym. Więcej >
Fiku-miku, mały smyku – zabawy integracyjne i muzyczno-ruchowe dla najmłodszych przedszkolaków Więcej >
Innowacyjne programy - Klucz do uczenia się (KDU) w praktyce przedszkolnej Więcej >
Jak w praktyce organizować pomoc psychologiczno-pedagogiczną (PPP) w przedszkolu ? Więcej >
Jesienne zabawy przedszkolaków - inspiracje muzyczno-plastyczne Więcej >
Komunikacja interpersonalna w placówce przedszkolnej Więcej >
Metoda Dobrego Startu w przedszkolu elementem wspierającym wielokierunkową aktywność w dążeniu do osiągnięcia gotowości szkolnej Więcej >
Nauka czytania i pisania w przedszkolu. Zabawy i ćwiczenia aktywizujące dzieci do czytania i pisania. Więcej >
Od samoobsługi do pisania – zabawy i ćwiczenia dla przedszkolaków Więcej >
Pojęcie ciszy i jej znaczenie w ujęciu pedagogiki Marii Montessori Więcej >
Samodzielność dzieci w wieku przedszkolnym – jak zachęcać dzieci do samodzielności Więcej >
Wiosenne zabawy przedszkolaków - inspiracje muzyczno-plastyczne Więcej >
Wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka w przedszkolu w dążeniu do osiągnięcia gotowości do nauki czytania w szkole-zesta Więcej >
Wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka w przedszkolu w dążeniu do osiągnięcia gotowości do nauki pisania w szkole- zesta Więcej >
Zabawy rozwijające twórczą aktywność starszych przedszkolaków Więcej >
Zabawy z elementami liczenia – edukacja matematyczna w przedszkolu Więcej >
Zimowe zabawy przedszkolaków - inspiracje muzyczno-plastyczne Więcej >