Jesteś tutaj: Strona główna > Oferta> Bezpieczeństwo w placówkach oświatowych

Bezpieczeństwo w placówkach oświatowych

Szkolenia dla nauczycieli (odpłatne)

Szkolenia rad pedagogicznych

Nazwa
Agresja w przedszkolu/szkole. Determinanty i sposób przeciwdziałania (z punktu widzenie procedur prawnych) Więcej >
Cyberprzemoc Więcej >
Cyberprzemoc – lepiej zapobiegać niż leczyć skutki Więcej >
Cyberprzemoc. Medialne zagrożenia w sieci dla dzieci i młodzieży Więcej >
Mobbing w oświacie. Więcej >
Narkotyki i przestępczość narkotykowa w aspekcie profilaktycznym Więcej >
Nauczyciel–rodzic–wychowawca. Wzajemne prawa i obowiązki Więcej >
Nietolerancja rówieśnicza i zagrożenia z tym związane w kontekście odpowiedzialności prawnej nauczycieli Więcej >
Ochrona danych osobowych ucznia, rodzica, nauczyciela – aspekty prawne i praktyczne Więcej >
Odpowiedzialność karna, cywilna, pracownicza i dyscyplinarna nauczycieli w świetle nowych przepisów Więcej >
Odpowiedzialność prawna młodzieży i ich rodziców Więcej >
Organizacja zajęć, imprez i wycieczek poza terenem szkoły w kontekście odpowiedzialności nauczycieli Więcej >
Prawne aspekty sprawowania opieki nad dziećmi w polskiej szkole Więcej >
Procedury postępowania w sytuacjach kryzysowych i interwencyjnych Więcej >
Przemoc w rodzinie. Procedura „Niebieskiej Karty” Więcej >
Przestępczość dzieci i młodzieży – odpowiedzialność prawna nieletnich Więcej >
Przestępczość seksualna w szkole. Charakterystyka zjawiska, reagowanie, profilaktyka Więcej >
Stosowanie prawa w codziennej pracy wychowawcy (pedagoga) Więcej >
Zagrożenia w Internecie i ochrona komputera Więcej >