Jesteś tutaj: Strona główna > Oferta

Oferta

Nasza oferta

Przedstawiamy Państwu pełną ofertę edukacyjną na rok szkolny 2017/2018. Zapraszamy do zapoznania się z naszymi formami doskonalenia. 

Orientacyjny kosztorys opłat za wybrane formy doskonalenia>>

Uwaga!

Wszystkie formy doskonalenia rozpoczynają się po skompletowaniu listy uczestników. Zapisy online trwają przez cały rok szkolny. Kierownik kursu powiadomi o rozpoczęciu wszystkie osoby, które zgłoszą chęć udziału w kursie.

KURSY KWALIFIKACYJNE Języki Obce Kursy nadające uprawnienia
Bezpieczeństwo w placówkach oświatowych  Biblioteki szkolne. Edukacja twórcza Dydaktyka przedmiotowa i narzędzia dydaktyczne
Edukacja wczesnoszkolna Edukacja zawodowa i ustawiczna Kompetencje społeczne i rozwój osobisty  nauczyciela
Kształcenie specjalne Organizacja, zarządzanie i prawo w oświacie Technologie informacyjno-komunikacyjne
Wychowanie przedszkolne Wychowanie – profilaktyka – edukacja zdrowotna Studia Podyplomowe