Jesteś tutaj: Strona główna > O ośrodku> Kadra

Kadra

Dyrektor RODN WOM

Anna Zakrzewska-Zamora

Numer telefonu: 32 258 22 09 wew: 102
Numer sali: 57

email: azamora@womkat.edu.pl

 • dyrektor Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach
 • absolwentka filologii polskiej i studiów podyplomowych „Zarządzanie i organizacja dla dyrektorów i nauczycieli” oraz „Coaching – efektywne wsparcie nowoczesnego zarządzania w oświacie”,
 • nauczyciel dyplomowany, egzaminator Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej,
 • ...
Więcej >>

Wicedyrektor ds. Doskonalenia Nauczycieli

Tomasz Grad

Numer telefonu: 32 258 22 09 wew: 102
Numer sali: 55

email: tg@womkat.edu.pl

 • Wicedyrektor RODN „WOM”  w Katowicach
 • doktor nauk o zdrowiu
 • Absolwent Śląskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach
 • ukończył min. studia podyplomowe z zarządzania oświatą, studia podyplomowe „Menedżer Sportu”, Kurs kwalifikacyjny z andragogiki
 • ...
Więcej >>

Sekretariat

Sekretariat RODN WOM

Numer telefonu: 32 258 22 09 wew. 102/210
Numer sali: 56

email: sekr@womkat.edu.pl

fax. 32 258 18 52

 • Elżbieta Jagoda
Więcej >>

Zastępca Dyrektora ds. Administracyjno-Ekonomicznych

Beata Żurowicz

Numer telefonu: 32 203 59 67 wew: 220
Numer sali: 61
Więcej >>

Konsultant

Aleksandra Gorzelik

Numer telefonu: 32 203 59 67 wew: 223
Numer sali: 119
Więcej >>

Aldona Ferdyn

Numer telefonu: 32 203 59 67 wew: 201
Numer sali: 74
Więcej >>

Anna Czarlińska-Wężyk

Numer telefonu: 32 203 59 67 wew: 223
Numer sali: 119

Kierownik Pracowni Edukacji Zawodowej i Międzykulturowej

email: aczarli@womkat.edu.pl

 • Nauczyciel przedmiotów ekonomicznych i podstaw przedsiębiorczości. Studia na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach oraz kwalifikacje pedagogiczne i kwalifikacje z zakresu zarządzania oświatą. Uznane przez MEN uprawnienia do pracy edukatorskiej. Nauczyciel dyplomowany.
 • Jest absolwentką podyplomowych studiów z zakresu europeistyki (Wyższa Szkoła Humanistyczna), regionalizmu (Uniwersytet Śląski) oraz doradztwa zawodowego (Szkoła Zarzadzania Uniwersytetu Śląskiego). Ukończyła The International Schol for Holocaust Studies w ramach programu ICHEIC – Edukacja o Holocauście w Europie w Instytucie Yad Vashem w Jerozolimie
 • ...
Więcej >>

Andrzej Musiał

Numer telefonu: 32 203 78 46 wew: 120
Numer sali: 75

Kierownik Pracowni Informacji Pedagogicznej

email: amusial@womkat.edu.pl

Więcej >>

Barbara Czwartos

Numer telefonu: 32 258 38 01 wew: 122
Numer sali: 59

email: bczwartos@womkat.edu.pl

 • nauczyciel konsultant w Regionalnym Ośrodku Doskonalenia nauczycieli „WOM” w Katowicach
 • nauczyciel dyplomowany języka niemieckiego i angielskiego
 • doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa
 • ...
Więcej >>

Barbara Ziółkowska

Numer telefonu: 32 203 59 67 wew: 224
Numer sali: 60

Kierownik Pracowni Rozwoju Zawodowego Nauczycieli

email: zb@womkat.edu.pl

 • Nauczyciel dyplomowany, konsultant ds. przedmiotów przyrodniczych RODN „WOM” Katowice
 • Wieloletni pracownik Uniwersytetu Śl. Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska, Katedry Fizjologia Człowieka i Zwierząt.
 • Prowadziła/prowadzi działalność dydaktyczną na licznych uczelniach:
 • Wydział Biologii i Ochrony Środowiska U. Śl. W Katowicach ,
 • Wydział Pedagogiki i Psychologii U.Śl,
 • ...
Więcej >>

Bohdan Doboszyński

Numer telefonu: 32 203 59 67 wew: 201
Numer sali: 74
Więcej >>

Cezary Lempa

Numer telefonu: 32 203 59 67 wew: 221
Numer sali: 92
Więcej >>

Ewa Jakubowska

Numer telefonu: 32 258 13 97 wew: 202
Numer sali: 96a

email: ejakubowska@womkat.edu.pl

 • Nauczyciel konsultant w Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach.
 • W swojej pracy pedagogicznej - nauczyciel fizyki i matematyki, wicedyrektor i dyrektor szkoły.
 • Wieloletni pracownik Kuratorium Oświaty w Katowicach, gdzie pełniła funkcje wizytatora, kierownika oddziału i dyrektora wydziału.
 • Koordynator kompleksowego wspomagania szkół.
 • Organizator różnorakich form doskonalenia nauczycieli obejmujących szeroko pojętą tematykę prawa oświatowego.

 

Więcej >>

Iwona Kruszewska-Stoły

Numer telefonu: 32 203 66 40 wew: 124
Numer sali: 93

email: ika@womkat.edu.pl

 • Magister filologii polskiej Uniwersytetu Śląskiego; absolwentka kursu kwalifikacyjnego “Zarządzanie oświatą”
 • Od 1995 r. konsultant w Pracowni Informacji Pedagogicznej Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli “WOM” w Katowicach; poprzednio: redaktor w Wydawnictwie Uniwersytetu Śląskiego oraz współpracownik wielu wydawnictw naukowych i redakcji czasopism.
 • Redaktor publikacji metodycznych oraz kwartalnika “Forum Nauczycieli”wydawanych przez RODN “WOM” w Katowicach.
 • ...

 

Więcej >>

Jerzy Grad

Numer telefonu: 32 203 59 67 wew: 208
Numer sali: 95

email: jgrad@womkat.edu.pl

Kierownik Pracowni zarządzania i analiz oświatowych

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE:

 • Pracownik naukowo-badawczy Centrum Naukowo-Produkcyjnego Elektrotechniki i Automatyki Górniczej EMAG w Katowicach,
 • ...
Więcej >>

Joanna Drążek

Numer telefonu: 32 258 38 01 wew: 122
Numer sali: 59
Więcej >>

Krzysztof Bednarek

Numer telefonu: 32 203 59 67 wew: 221
Numer sali: 92

email: kb@womkat.edu.pl

 • Od 1992 roku konsultant w RODN „WOM” w Katowicach (aktualnie Pracownia Zarządzania i Analiz Oświatowych). Wcześniej pracownik naukowo-dydaktyczny Wydziału Nauk Społecznych – Instytut Filozofii Uniwersytetu Śląskiego; bibliotekarz w Dziale Zbiorów Specjalnych Biblioteki Śląskiej oraz nauczyciel Szkoły Podstawowej Fundacji „Elementarz”.
 • Magister socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego (spec. zarządzanie zasobami ludzkimi) oraz absolwent nauk politycznych (spec. nauczycielska) Uniwersytetu Śląskiego. Ukończone studia podyplomowe: moderatorów WDN w WSP w Kielcach; ewaluacji i pomiaru dydaktycznego w WSP w Rzeszowie oraz coachingu w Śląskiej Wyższej Szkole Zarządzania w Katowicach.
 • ...
Więcej >>

Małgorzata Łukaszewska

Numer telefonu: 32 259 98 48 wew: 212
Numer sali: 94

email: mlukaszewska@womkat.edu.pl

 • Nauczyciel konsultant w Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach.
 • Praca pedagogiczna – nauczyciel przedmiotów zawodowych, doradca metodyczny, dyrektor szkoły.
 • Promotor zmian w obszarze kształcenia zawodowego
 • ...

 

 

Więcej >>

Maria Wilk

Numer telefonu: 32 203 78 46 wew: 120
Numer sali: 75
Więcej >>

Mariola Lux

Numer telefonu: 32 259 98 85 wew: 119
Numer sali: 58a

email: ml@womkat.edu.pl

 • Nauczyciel konsultant w Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach, nauczyciel dyplomowany
 • W swojej pracy pedagogicznej - nauczyciel geografii i przyrody, doradca metodyczny
 • Organizator różnorakich form doskonalenia nauczycieli geografii oraz z tematów: awans zawodowy, wspomaganie szkół, prowadzenie sieci współpracy, wypoczynek dzieci i młodzieży
 • ...

 

Więcej >>

Maria Kaczmarek

Numer telefonu: 32 259 98 48 wew: 212
Numer sali: 94

email: mkaczmarek@womkat.edu.pl

• Nauczyciel konsultant ds. kształcenia zawodowego w Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach.
• Praca pedagogiczna: nauczyciel kształcenia zawodowego, kierownik warsztatów szkolnych, doradca metodyczny, wykładowca w zakresie metodyki kształcenia zawodowego na formach szkolnych i pozaszkolnych.
• Moderator współpracy z pracodawcami.
• ...

Więcej >>

Marianna Kłyk

Numer telefonu: 32 203 59 67 wew: 224
Numer sali: 60

email: mk@womkat.edu.pl

Marianna Kłyk - nauczyciel konsultant ds. wychowania, profilaktyki, edukacji zdrowotnej Pracownia Rozwoju Zawodowego Nauczycieli

1. Ukończone studia:

 • Ukończone studia magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym w Śląskiej Akademii Medycznej na Wydziale Pielęgniarskim [Katowice, rok 1985]
 • ...
Więcej >>

Maria Syta

Numer telefonu: 32 259 98 85 wew: 119
Numer sali: 58a

email: msyta@womkat.edu.pl

 • Nauczyciel konsultant w Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach. Wieloletni nauczyciel matematyki i chemii. Nauczyciel dyplomowany
 • Organizuje system doskonalenia nauczycieli matematyki z uwzględnieniem potrzeb wynikających z reformy systemu edukacji i zainteresowań nauczycieli.
 • Szkolenia z tematów : awansu zawodowego, motywowania nauczycieli i uczniów do pracy ,technik uczenia matematyki ,kompleksowego wspomagania szkół, prowadzenie sieci współpracy, prawa oświatowego, organizacji i zarządzania oświatą, wypoczynku dzieci i młodzieży.
 • ...
Więcej >>

Paweł Matyszkiewicz

Numer telefonu: 32 259 98 35 wew: 203
Numer sali: 91a
Więcej >>

Renata Stanek-Kozłowska

Numer telefonu: 32 203 59 67 wew: 217
Numer sali: 93
Więcej >>

Renata Chmielewska

Numer telefonu: 32 203 59 67 wew: 118
Numer sali: 58

email: rchmielewska@womkat.edu.pl

 • Nauczyciel konsultant w Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach.
 • W swojej pracy pedagogicznej- nauczyciel wychowania przedszkolnego i dyrektor przedszkola. 
 • Wieloletni pracownik Miejskiego Centrum Kultury i Sportu w Jaworznie, kierownik  Domu Kultury w Jeleniu.
 • Członek rady gminy  – Komisja Edukacji Rady Miejskiej w Jaworznie. Przewodnicząca Komisji Edukacji w VI kadencji ( lata 2013-2014).
 • Organizator różnych form doskonalenia nauczycieli wychowania przedszkolnego.
Więcej >>

Tomasz Grad

Numer telefonu: 32 258 22 09 wew: 102
Numer sali: 55

email: tg@womkat.edu.pl

 • Wicedyrektor RODN „WOM”  w Katowicach
 • doktor nauk o zdrowiu
 • Absolwent Śląskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach
 • ukończył min. studia podyplomowe z zarządzania oświatą, studia podyplomowe „Menedżer Sportu”, Kurs kwalifikacyjny z andragogiki
 • ...
Więcej >>

Konsultant

Więcej >>

Dział Obsługi Administracyjnej i Szkoleń

Dział Obsługi Administracyjnej i Szkoleń

Numer telefonu: 32 203 66 40 wew: 219/123
Numer sali: 49
Więcej >>

Dział Obsługi Administracyjnej i Szkoleń

Numer telefonu: 32 203 66 56 wew: 206/207
Numer sali: 50
Więcej >>

Specjalista ds. Kadr

Agnieszka Frejno

Numer telefonu: 32 258 33 70 wew: 214
Numer sali: 62
Więcej >>

Specjalista ds. Informatyki

Sebastian Buczyński

Numer telefonu: 32 203 59 67 wew: 117
Numer sali: 96b
Więcej >>

Poligrafia

Poligrafia

Numer telefonu: 32 203 59 67 wew: 215
Numer sali: 44

email: poligrafia@womkat.edu.pl

 • Cecylia Proksa
Więcej >>

Główny Księgowy

Elżbieta Wiktorzak

Numer telefonu: 32 203 59 67 wew: 205
Numer sali: 40
Więcej >>

Zespół Księgowo-Finansowy

Zespół Księgowo-Finansowy

Numer telefonu: 32 259 98 69 wew: 204
Numer sali: 39
Więcej >>