Jesteś tutaj: Strona główna > Informacje> Reforma edukacji

Reforma edukacji

Wdrażanie nowej podstawy programowej - wideokonferencje
 
 • KONFERENCJE w RODN "WOM" w Katowicach
 • WARSZTATY - SEMINARIA - KONSULTACJE w RODN "WOM" w Katowicach
 • SZKOLENIA POZA RODN "WOM"

OFERTA SZKOLENIOWA OŚRODKÓW DOSKONALENIA NAUCZYCIELI

LISTA EKSPERTÓW

Konferencje, które już się odbyły:

 • 27.03.2017 r. - Nauczanie języków obcych w kontekście zmian w systemie oświaty – podstawy programowe 2017 – język obcy i języki mniejszości narodowych i etnicznych
 • 03.04.2017 r. - Zmiany w kształceniu zawodowym wynikające z reformy edukacji od roku szkolnego 2017/2018
 • 04.04.2017 r. - Wdrażanie podstawy programowej 2017 – kształcenie specjalne
 • 11.04.2017 r. - Wdrażanie podstawy programowej 2017 – język polski
 • 11.04.2017 r. - Wdrażanie podstawy programowej 2017 – wychowanie do życia w rodzinie
 • 24.04.2017 r. - Wdrażanie podstawy programowej 2017 – biologia
 • 24.04.2017 r. - Wdrażanie podstawy programowej 2017 – chemia
 • 24.04.2017 r. - Wdrażanie podstawy programowej 2017 – fizyka
 • 24.04.2017 r. - Wdrażanie podstawy programowej 2017 – geografia
 • 24.04.2017 r. - Wdrażanie podstawy programowej 2017 – przyroda
 • 24.04.2017 r. - Wdrażanie podstawy programowej kształcenia w zawodach i innej dokumentacji pedagogicznej
 • 25.04.2017 r. - Wdrażanie podstawy programowej 2017 – wychowanie fizyczne
 • 26.04.2017 r. - Wdrażanie podstawy programowej 2017 – technika
 • 09.05.2017 r. - Wdrażanie nowej podstawy programowej 2017 - informatyka
 • 10.05.2017 r. - Nowa podstawa programowa z muzyki (Wykładowca: Mirosław Kisiel – współautor nowej podstawy programowej z muzyki)
 • 11.05.2017 r. - Podstawa programowa edukacji wczesnoszkolnej 2017 - od A do Z
 • 15.05.2017 r. - Edukacja dla bezpieczeństwa - podstawa programowa
 • 15.05.2017 r. - Nauczanie języków obcych w kontekście zmian w systemie oswiaty - podstawa programowa - język obcy nowożytny
 • 16.05.2017 r. - Wdrażanie nowej podstawy programowej 2017
 • 16.05.2017 r. - Jak pracować w szkole dla rozwoju kompetencji kluczowych uczniów z uwzględnieniem podstawy programowej?
 • 17.05.2017 r. - Wdrażanie nowej podstawy programowej z historii i wiedzy o społeczeństwie
 • 18.05.2017 r. - Wdrażanie nowej podstawy programowej 2017  – wychowanie do życia w rodzinie
 • 22.05.2017 r. - Wdrażanie podstawy programowej 2017 z przyrody
 • 23.05.2017 r. - Wdrażanie nowej podstawy programowej 2017 z matematyki
 • 23.05.2017 r. - Wdrażanie nowej  podstawy programowej 2017 - kształcenie specjalne
 • 23.06.2017 r. - Wdrażanie podstawy programowej z fizyki i chemii w 2017 roku
 • 23.05.2017 r. - Wdrażanie nowej podstawy programowej z historii i wiedzy o społeczeństwie
 • 25.05.2017 r. - Wdrażanie podstawy programowej 2017 z geografii
 • 25.05.2017 r. - Wdrażanie nowej podstawy programowej z historii i wiedzy o społeczeństwie
 • 29.05.2017 r. - Wdrażanie nowej podstawy programowej 2017 – wychowanie do życia w rodzinie
 • 29.05.2017 r. - Wdrażanie nowej podstawy programowej 2017 z chemii
 • 29.05.2017 r. - Wdrażanie podstawy programowej z fizyki w 2017 roku
 • 29.05.2107 r. - Wdrażanie nowej podstawy programowej 2017 z matematyki
 • 05.06.2017 r, - Wdrażanie nowej podstawy programowej 2017 z wychowania przedszkolnego
 • 06.06.2017 r, - Wdrażanie nowej podstawy programowej 2017 - kształcenie specjalne
 • 07.06.2017 r. - Nauczanie języków obcych w kontekście zmian w systemie oświaty - podstawa programowa - język obcy nowożytny, język mniejszości narodowych
 • 12.06.2017 r. - Nowa podstawa programowa wf- II konferencja
 • 14.06.2017 r. - Wdrażanie nowej podstawy programowej 2017 z historii i wiedzy o społeczeństwie
 • 20.06.2017 r. - Wdrażanie nowej  podstawy programowej 2017 – wychowanie do życia w rodzinie
 • 21.06.2017 r. - Edukacja wczesnoszkolna-nowa podstawa programowa (Prowadzący: Radosław Szymański)
 • 13.06.2017 r. - Nowa podstawa programowa z języka polskiego (Zespół Szkół  Ogólnokształcących nr 3 w  Katowicach, ul. B. Chrobrego 4)
 • 13.06.2017 r. - Wdrażanie nowej podstawy programowej języka polskiego w szkole podstawowej  od 1 września 2017r.
 • 13.06.2017 r. - Wdrażanie programu wychowawczo-profilaktycznego zgodnie z założeniami  reformy oświaty
 • 21.06.2017 r. - Wdrażanie nowej podstawy programowej 2017 - kształcenie specjalne (Młodzieżowy Dom Kultury w Świętochłowicach ul. Harcerska 1)
 • 19.06.2017 r. - Wieloaspektowe wspieranie rozwoju dziecka w świetle nowej podstawy programowej wychowania przedszkolnego (Przedszkole Miejskie nr 4 im. Jana Brzechwy w Będzinie)
 • 13.06.2017 r. - Wdrażanie nowej podstawy programowej 2017 z geografii i przyrody
 • 19.06.2017 r. - Wdrażanie nowej podstawy programowej 2017 z matematyki
 • 07.06.2017 r. - Nowa podstawa programowa 2017  - biologia i przyroda 
 • 26.06.2017 r. - Podstawa programowa - język obcy nowożytny - język mniejszości narodowych i etnicznych
 • 28.06.2017 r. - Podstawa programowa - język obcy nowożytny - język mniejszości narodowych i etnicznych
 • 27.06.2017 r. - Wychowanie Fizyczne-Nowa podstawa programowa
 • 29.06.2017 r. - Wdrażanie nowej podstawy programowej 2017 – etyka
 • 04.04.2017 - „Nauczanie języków obcych w kontekście zmian w systemie oświaty – podstawa programowa – język obcy nowożytny”
 • 31.05.2017 - „Nauczanie języka francuskiego w kontekście zmian w systemie oświaty – podstawa programowa – język obcy nowożytny”
 • 12.06.2017 - „Nauczanie języków obcych w kontekście zmian w systemie oświaty – podstawa programowa – język obcy nowożytny, język mniejszości narodowej lub etnicznej”
 • 13.06.2017 - „Nauczanie języków obcych w kontekście zmian w systemie oświaty – podstawa programowa – język obcy nowożytny, język mniejszości narodowej lub etnicznej”
 • 25.08.2017, godz. 12.00, Wdrażanie nowej podstawy programowej 2017 z edukacji wczesnoszkolnej

 • 28.08.2017, godz. 10.00 Wychowanie Fizyczne - Nowa podstawa programowa - VI konferencja

 • 28.08.2017, godz. 10.00, Wdrażanie nowej podstawy programowej 2017 z matematyki

 • 29.08.2017, godz. 10.00, Wdrażanie nowej podstawy programowej 2017 - informatyka

 • 29.08.2017, godz. 10.00, Wdrażanie nowej podstawy progromowej - technika

 • 29.08.2017, godz. 15.00, Wdrażanie nowej podstawy programowej wychowania przedszkolnego 2017

 • 29.08.2017, godz. 13.00 Wdrażanie nowej podstawy programowej 2017 z geografii i przyrody

 • 30.08.2017, godz. 12.00 Wdrażanie nowej podstawy programowej 2017 z plastyki 

 • 31.08.0217, godz. 12.00, Wdrażanie nowej podstawy programowej z historii i wiedzy o społeczeństwie

AKTY PRAWNE i OPRACOWANIA

Podstawa programowa – materiały MEN dla nauczycieli>>