Jesteś tutaj: Strona główna > Informacje> Doradztwo zawodowe

Doradztwo zawodowe

Zaproszenie
dla doradców zawodowych i szkolnych doradców zawodowych


Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach zaprasza w roku szkolnym 2017/2018 do współpracy doradców zawodowych i szkolnych doradców zawodowych ze szkół i placówek oświatowych z terenu woj. śląskiego w ramach działającej grupy wsparcia. Temat wiodący w tym roku będzie odpowiedzią na jeden z podstawowych kierunków realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2017/2018 - Wprowadzanie doradztwa zawodowego do szkół i placówek.

Będziemy zajmować się zagadnieniami związanymi z regulacjami prawnymi dotyczącymi poradnictwa edukacyjno-zawodowego wchodzącymi w życie od nowego roku szkolnego. Poznamy specyfikę kształcenia nowych   zawodów wprowadzanych do szkolnictwa zawodowego od 2017 r, oraz zasady kształcenia dualnego uczniów w branżowej szkole I stopnia. Planujemy spotkania w zakładach pracy celem poznania przez doradców zawodowych środowiska pracy ucznia realizującego praktyczną naukę zawodu lub praktykę zawodową u pracodawcy. 

Siedzibą grupy wsparcia doradców zawodowych jest RODN „WOM” w Katowicach, a osobą odpowiedzialną za inicjowanie spotkań Maria Kaczmarek konsultantka ds. kształcenia zawodowego.


Najbliższe spotkanie grupy wsparcia - 28 września 2017 r. o godz. 15,00 w sali 87, RODN „WOM” W Katowicach ul. kard. Wyszyńskiego 7. W programie: „Zmiany w szkolnictwie zawodowym w świetle ustaw i rozporządzeń obowiązujących od 1 września 2017 r.

Maria Kaczmarek
(32) 25 99 848  e-mail: mkaczmarek@womkat.edu.pl


Opiekun grupy: Maria Kaczmarek