Jesteś tutaj: Strona główna > Aktualności

Aktualności

Termin od: 20.02.2018 godz. 10:00 do: 24.04.2018 godz. 13:00

Sala: 89

Miejsce: RODN "WOM" KATOWICE

Sieć dyrektorów szkół. - Wykorzystanie pomiaru dydaktycznego w nadzorze pedagogicznym

Adresaci:

Dyrektorzy szkół.                                                 

 Cel:

  • Nabycie umiejętności opracowania i analizy narzędzi pomiaru dydaktycznego w nadzorze pedagogicznym – w tym monitorowaniu realizacji podstawy programowej.
  • Wymiana doświadczeń; zapoznanie się z narzędziami pomiaru wykorzystywanymi w nadzorze pedagogicznym.
  • Wzrost jakości pracy własnej dyrektorów i szkoły

Moduł

Tematyka

Cele

Po zakończonych zajęciach aktywny uczestnik:

Liczba godzin

Termin

I

Miejsce ewaluacji dydaktycznej w nadzorze pedagogicznym.

Podstawowe pojęcia pomiaru dydaktycznego

1. Zaplanuje monitorowanie osiągnięć uczniów w planie nadzoru pedagogicznego.

2. Wyjaśni podstawowe pojęcia pomiaru dydaktycznego (definicja pomiaru, rodzaje pomiaru, skale, niezbędne właściwości pomiaru dydaktycznego, wymagania i dostosowanie wymagań, planowanie treści nauczania).

3. Skonstruuje wymagania zgodnie z teorią pomiaru dydaktycznego.

4. Oceni trafność skonstruowanego wymagania wobec taksonomii celów.

4

20.02.2018

II

Zadania testowe

1. Zbuduje zadania zgodnie z zasadami klasycznej teorii zadania

a) zadania otwarte (RO, KO, L)

b) zadania zamknięte (WW, D, PF).

2. Zbuduje zadania wykorzystywane na egzaminie zewnętrznym (sprawdzian ósmoklasisty).

3. Oceni trafność zadania w stosunku do badanego wymagania.

4

07.03.2018

III

Test

1. Omówi rodzaje testów.

2. Opracuje koncepcję testu.

3. Zbuduje plan ogólny testu: rangowanie materiału, celów kształcenia, poziomów wymagań.

4. Na podstawie planu ogólnego opracuje plan szczegółowy testu – kartotekę.

5. Oceni trafność zadania wobec kartoteki testu.

4

20.03.2018

IV

Konstruowanie testu

1. Na podstawie szczegółowego planu testu (kartoteki) skonstruuje test [opracowanie wstępu (informacji dla ucznia), konstruowanie zadań to kartoteki, klucz punktowania].

2. Oceni trafność zadania wobec kartoteki testu.

4

09.04.2018

V

Test jako narzędzie diagnostyczne Statystyczne miary opisowe wykorzystywane do opisu osiągnięć uczniów.

Raport ewaluacyjny

1. Wyjaśni pojęcie i zinterpretuje wskaźniki statystyczne:

- łatwość zadań i arkusza

- miary tendencji centralnej

- miary rozproszenia

- rzetelność testu

- inne miary znajdujące się w raporcie.

2. Opracuje raport ewaluacyjny z uwzględnieniem działań poprawiających efekty uczenia się ucznia.

3.Zaplanuje ewaluację działań wynikających z programu poprawy efektów kształcenia.

4

24.04.2018

VI

PRACA WŁASNA - SAMOKSZTAŁCENIE

Opracowanie i przeprowadzenie testu

15

09-24.04.2018

Informacje dodatkowe
X
Miejsce: RODN "WOM" KATOWICE
Data nadsyłania zgłoszeń: 24.04.2018 godz. 10:00
Zapisy online
*
*
*
Format daty rrrr-mm-dd np: 1970-02-20
x
*
x
*
x
*
x
*
*
*
Niniejszym w rozumieniu ustawy z dnia 29.08.1997 r. "O ochronie danych osobowych" (Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 z późn. zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "WOM" w Katowicach w celach dydaktycznych i statystycznych (w tym nagrywanie na nośniki elektroniczne i fotografowanie). Brak zgody na karcie zgłoszenia uniemożliwia wprowadzenie danych uczestnika do Bazy Danych, co jest równoważne z brakiem możliwości wystawienia zaświadczenia. Jednocześnie oświadczam, że jest mi znane prawo do wglądu do moich danych osobowych oraz ich poprawiania.