Jesteś tutaj: Strona główna > Aktualności

Aktualności

Termin od: 19.02.2018 godz. 15:00 do: 23.04.2018 godz. 18:00

Sala: 89

Miejsce: RODN „WOM” w Katowicach w godz. 15.00 – 18.00

Sieć n-li przedmiotów mat-przyr SP - Wykorzystanie narzędzi pomiaru dydaktycznego w monitorowaniu podstawy programowej szkoł -

Moduł

Tematyka

Cele

Po zakończonych zajęciach aktywny uczestnik:

Liczba godzin

Termin

I

Podstawowe pojęcia pomiaru dydaktycznego

1. Wyjaśni podstawowe pojęcia pomiaru dydaktycznego (definicja pomiaru, rodzaje pomiaru, skale, niezbędne właściwości pomiaru dydaktycznego, wymagania i dostosowanie wymagań, planowanie treści nauczania).

2. Skonstruuje wymagania zgodnie z teorią pomiaru dydaktycznego.

4

19.02.2018

II

Zadania testowe

1. Zbuduje zadania zgodnie z zasadami klasycznej teorii zadania

a) zadania otwarte (RO, KO, L)

b) zadania zamknięte (WW, D, PF).

2. Zbuduje zadania wykorzystywane na egzaminie zewnętrznym (sprawdzian ósmoklasisty).

4

05.03.2018

III

Test

1. Omówi rodzaje testów.

2. Opracuje koncepcję testu.

3. Zbuduje plan ogólny testu: rangowanie materiału, celów kształcenia, poziomów wymagań.

4. Na podstawie planu ogólnego opracuje plan szczegółowy testu – kartotekę.

4

19.03.2018

IV

Konstruowanie testu

1. Na podstawie szczegółowego planu testu (kartoteki) skonstruuje test [opracowanie wstępu (informacji dla ucznia), konstruowanie zadań to kartoteki, klucz punktowania].

4

26.03.2018

V

Test jako narzędzie diagnostyczne Statystyczne miary opisowe wykorzystywane do opisu osiągnięć uczniów.

Raport ewaluacyjny

1. Wyjaśni pojęcie i zinterpretuje wskaźniki statystyczne:

- łatwość zadań i arkusza

- miary tendencji centralnej

- miary rozproszenia

- rzetelność testu

- inne miary znajdujące się w raporcie.

2. Opracuje raport ewaluacyjny z uwzględnieniem działań poprawiających efekty uczenia się ucznia.

4

23.04.2018

VI

PRACA WŁASNA - SAMOKSZTAŁCENIE

Opracowanie i przeprowadzenie testu

15

09-24.04.2018

Informacje dodatkowe
X
Miejsce: RODN „WOM” w Katowicach w godz. 15.00 – 18.00 Informacje dodatkowe: Nieodpłatne