Jesteś tutaj: Strona główna > Aktualności

Aktualności

Termin: 01.03.2018 godz. 13:3017:00

Sala: Aula dolna

Miejsce: Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "WOM" ul. kard. S. Wyszyńskiego 7 40-132 Katowice

Forum Dydaktyki- szkoła w praktyce

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forum Dydaktyki – szkoła w praktyce

Miejsce: Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "WOM", ul. kard. S. Wyszyńskiego 7, 
40-132 Katowice

Adresat: nauczyciele wszystkich typów szkół  i poziomów nauczania o krótkim stażu pracy oraz studenci różnych kierunków i specjalności szkół wyższych, którzy w przyszłości chcieliby związać swoją karierę zawodową z oświatą

PROGRAM

CZĘŚĆ WSPÓLNA (godz. 13.30-15.00)

  • godz. 13.30 - Rejestracja uczestników, powitalna kawa
  • godz. 14.00 - Powitanie, przedstawienie celów, założeń Forum oraz prezentacja RODN "WOM" - Anna Zakrzewska - Zamora, dyrektor RODN „WOM” w Katowicach
  • godz. 14.30 - Wykład: Skuteczne komunikowanie się - fundament umiejętności nauczyciela - Krzysztof  Bednarek, nauczyciel-konsultant RODN „WOM” w Katowicach
  • godz. 15.00 - przerwa, przejście do sal warsztatowych 
  • godz. 15.15 - 16.30 - WARSZTATY (patrz tabela poniżej)
  • godz. 16.45 - 17.00 - Podsumowanie - Ewaluacja - rozdanie zaświadczeń

Uwaga! Zapisanie się na wybrany (jeden) warsztat jest równoznaczne z zapisaniem się na całe Forum Dydaktyki.

Udział w Forum jest nieodpłatny. Aby wziąć w nim udział należy się zarejestrować (decyduje kolejność zgłoszeń-można wybrać tylko jeden warsztat-wszystkie zaczynają się o tej samej godzinie)

CZĘŚĆ WARSZTATOWA (godz. 15.15-16.30)

Lp. Tytuł warsztatu Program szkolenia (info dla uczestnika) Prowadzący (nazwisko imię) Informacja o prowadzącym  Sala nr/godzina rozpoczęcia
1 Skuteczne komunikowanie się - fundament umiejętności nauczyciela (warsztat)

1. Model kompetencji zawodowych współczesnego nauczyciela.

2. Rola kompetencji interpersonalnych – mocne i słabe strony mojego komunikowania się (refleksja diagnostyczna).

3. Werbalne i poza werbalne aspekty komunikowania się w szkole.

4. Sytuacje konfliktowe w szkole i ich rozwiązywanie z wykorzystaniem skutecznego komunikowania się.

Krzysztof Bednarek Z wykształcenia socjolog i politolog. Od 1992 roku konsultant ds. zarządzania oświatą w ośrodku doskonalenia nauczycieli (RODN „WOM”) w Katowicach. Ekspert i uczestnik wielu ważnych projektów edukacyjnych. Autor i współautor ponad sześćdziesięciu publikacji.

sala 52

g.15.15

zapisz się>>

2 Metoda badawcza-jak ją wykorzystać na lekcjach biologii i przyrody?

1. Zapisy podstawy programowej.

2. Założenia metody naukowej.

3. Przykładowe doswiadczenia i eksperymenty.

4. Przykłady dobrych praktyk.

Barbara Świątek  Doradca metodyczny   z zakresu biologii i przyrody z dwunastoletnim stażem. Nauczycielka biologii w IV LO im.  B. Chrobrego w Bytomiu  

sala 54

g.15.15

zapisz się>>

3 Cyfrowe opowieści - wykorzystanie aplikacji Story Jumper do rozwijania kompetencji przydatnych każdemu uczniowi  

1. Nowa podstawa programowa a rozwijanie kompetencji czytelniczych z wykorzystaniem aplikacji internetowych.


2. Aplikacją Story Jumper i możliwości jej wykorzystania w edukacji czytelniczej.


3.Tworzeniu elektronicznych książeczek z wykorzystaniem programu Story Jumper.

Aldona Ferdyn Konsultant w RODN "WOM" w Katowicach, nauczyciel dyplomowany z ponad 25 letnim doświadczeniem zawodowym.

sala 80

g.15.15

zapisz się>>

4 TIK w dydaktyce różnych przedmiotów

1.Wykorzystanie narzędzi TIK na lekcjach róznych przedmiotów. 

2.Darmowe programy wspomagające dydaktykę (LearningApps). 

3.Sprawdzanie wiedzy online (Quizz).

Maria Wilk Nauczyciel -konsultanat w RODN "WOM" Katowice. Nauczyciel dyplomowany, edukator, ekspert, trener z zakresu informatyki. 

sala 76

g.15.15

zapisz się>>

5 Rola materiałów autentycznych w rozwijaniu sprawności językowych 

1. Cechy lekcji.

2. Materiały autentyczne w nowej podstawie programowej.

3.Tworzenie materiałów autentycznych za pomocą aplikacji.

Barbara Czwartos Nauczyciel - konsultant, nauczyciel dyplomowany, audytor certyfikatu jakości nauczania LQW, autorka licznych publikacji naukowych 

sala 13

g.15.15

zapisz się>>

6 Efektywna lekcja języka obcego

1.Cele lekcji.

2.Świadomość nauczycieli w realizacji celów lekcji.

3.Techniki efektywnego nauczania.

Joanna Drążek Nauczyciel konsultant z języka angielskiego, nauczyciel dyplomowany 

sala 12

g.15.15

zapisz się>>

7 Nauczyciel w roli organizatora wycieczek szkolnych

1. Przepisy prawa oświatowego w zakresie organizacji wycieczek szkolnych.

2. Obowiązki kierownika wycieczki.

3. Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży.

Mariola Lux Nauczyciel konsultant z geografii, nauczyciel dyplomowany, wykładowca na kursach doskonalących

sala 48

g.15.15

zapisz się>>

8 Wykorzystanie myślenia wizualnego na zajęciach szkolnych

1.Zasady myślenia wizualnego.

2. Myślografia jako alternatywna metoda pracy na lekcji.

Danuta Kontny Nauczyciel doradca metodyczny geografii i przyrody, nauczyciel dyplomowany

sala 83

g.15.15

zapisz się>>

9 Edukacja regionalna w przedszkolu. Zabawy plastyczne, muzyczne i obrzędy ludowe.

 1.Edukacja regionalna w programie wychowania przedszkolnego.


2.Stroje, tradycje i obrzędy ludowe na Śląsku.


3.Propozycje ciekawych zabaw plastycznych, muzycznych i obrzędów ludowych.

Renata Chmielewska Nauczyciel konsultant ds.. wychowania przedszkolnego w RODN "WOM" w Katowicach , praktyk- były nauczyciel i dyrektor przedszkola

sala 41

g.15.15

zapisz się>>

10 Jak mówić o prawie autorskim i ochronie wizerunku w szkole 

1.Twórca i utwór.

2. Prawa autorskie.

3.Zakres dozwolonego użytku.

4. Ochrona wizerunku w internecie.

Andrzej Musiał Nauczyciel konsultant w RODN "WOM" w Katowicach(technika, informatyka, edukacja dla bezpieczeństwa). Kierownik Pracowni Informacji Pedagogicznej

sala 87

g.15.15

zapisz się>>

11 Prawne aspekty pracy nauczyciela. Akty prawne regulujące pracę nauczyciela. Ewa Jakubowska Nauczyciel konsultant w RODN „WOM” w Katowicach. Były pracownik Kuratorium Oświaty w Katowicach (wizytator, kierownik  i dyrektor wydziału). Obecnie koordynatorka kompleksowego wspomagania szkół. Organizatorka  różnorakich form doskonalenia  z zakresu  prawa oświatowego.

sala 85

g.15.15

zapisz się>>

12 Od podstawy programowej do wymagania edukacyjnego

1.Konstrukcja podstawy programowej w kontekście  planowania wymagań edukacyjnych (nauczycielskich).

2.Zasady operacjonalizacji celów kształcenia, kategoryzacja celów kształcenia i poziomowanie wymagań oraz zasady dostosowania wymagań do potrzeb uczniów.

Cezary Lempa Nauczyciel konsultant w Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach w Pracowni Zarządzania i Analiz Oświatowych. Autor i współautor  publikacji z zakresu oceniania i pomiaru dydaktycznego.

sala 89

g.15.15

zapisz się>>

13 Podobieństwa i różnice w uczeniu się uczniów i dorosłych

1. Aspekty podobieństw w uczeniu się dzieci i dorosłych.

2. Aspekty różnic w uczeniu się dzieci i dorosłych.

Maria Kaczmarek Nauczyciel konsultant ds kształcenia zawodowego w RODN "WOM" w Katowicach. Ekspert w zakresie Polskiej Ramy Kwalifikacji, trener w zakresie kształcenia modułowego i edukacji dorosłych. Organizatorka różnych form doskonalenia z zakresu doradztwa zawodowego.

sala 118

g.15.15

zapisz się>>

Informacje dodatkowe
X
Miejsce: Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "WOM" ul. kard. S. Wyszyńskiego 7 40-132 Katowice