Jesteś tutaj: Strona główna > Aktualności

Aktualności

Termin: 19.02.2018 godz. 15:0017:30

Sala: 48

Miejsce: RODN "WOM" w Katowicach

Uczciwość, odpowiedzialność, przyjaźń... jak uczyć dzieci wartości

Warsztat adresowany jest do nauczycieli wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej. Jego celem jest doskonalenie umiejętności nauczycieli w zakresie: tworzenia klimatu wartości w przedszkolu i szkole, kształtowania w dziecku systemu i hierarchii wartości, poznania i zgłębiania kluczowych wartości natury osobistej i społecznej (takich, jak: szacunek, uczciwość, odpowiedzialność, pokojowość, sprawiedliwość, szczęście, przyjaźń i miłość, solidarność, piękno, mądrość), poznania zasad organizowania zespołu dziecięcego według wartości: szacunku, wzajemnej sympatii, otwartości na drugiego człowieka, chęci pomocy i współdziałania oraz poczucia bezpieczeństwa w dziecięcym środowisku. W programie warsztatu są też propozycje gier i zabaw z dziećmi kształtujące wartości moralne oraz przykłady tekstów literackich przydatnych w realizacji zagadnień wychowania moralno-społecznego.

Program warsztatu:

  • godz. 15.00-16.30 Edukacja skierowana ku wartościom. Jak należy realizować wychowanie do wartości. Dom rodzinny, przedszkole, szkoła, społeczeństwo – ich rola w budowaniu systemu wartości dziecka. Kluczowe wartości natury osobistej i społecznej.
  • godz. 16.30-16.45 Przerwa
  • godz. 16.45-17.30 Propozycje gier i zabaw z dziećmi kształcące wartości moralne

Uczestnictwo w warsztacie jest płatne (patrz: Informacje dodatkowe)

Informacje dodatkowe
X
Miejsce: RODN "WOM" w Katowicach Cena brutto za osobę: 20 Informacje dodatkowe: Udział w warsztacie jest płatny. Opłatę w wysokości 20 zł prosimy przelać na konto: Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM”, nr konta 34 1500 1445 1214 4003 2775 0000, Bank Zachodni WBK S.A. IX O/Katowice, z dopiskiem Uczciwość, odpowiedzialność, przyjaźń… Jak uczyć dzieci wartości; nr szkolenia: 57-17/18-BD/SO. Termin wpłaty: do dnia, w której odbędzie się warsztat (na zajęcia prosimy przynieść dowód wpłaty).