Jesteś tutaj: Strona główna > Aktualności

Aktualności

Termin od: 15.12.2017 godz. 15:00 do: 03.08.2018 godz. 15:58

Miejsce: RODN WOM Katowice

Kurs kwalifikacyjny z zakresu organizacji i zarządzania oświatą

Zapraszamy na kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą. 

Przyjmujemy zgłoszenia na nowy kurs !!!
Rozpoczęcie 15 grudnia 2017r.

Zgodnie z ramowym programem kursu zapewniamy realizację zadań praktycznych w wybranej przez organizatora szkole i wykwalifikowaną kadrę z dużym doświadczeniem praktycznym.

Kurs jest skierowany do nauczycieli i wicedyrektorów, zainteresowanych nabyciem wiedzy i umiejętności niezbędnych do właściwego zarządzania szkołą/placówką oraz kwalifikacje umożliwijące udział w konkursach na dyrektorów szkół i placówek oświatowych.

Celem kursu jest kształcenie w zakresie między innymi umiejętnego zarządzania zasobami ludzkimi, własnym rozwojem zawodowym i indywidualnym oraz szkołą jako organizacją uczącą się ale przede wszystkim wyposaża w wiedze prawną.

Ta edycja kursu zarządzania będzie realizowana wg nowego ramowego planu i programu zatwierdzonego 10 listopada 2015 r. przez Ministra Edukacji Narodowej.

Uczestnikami kursu mogą być nauczyciele posiadający odpowiedni poziom wykształcenia zgodny z Rozporządzeniem MEN z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowiska kierownicze w poszczególnych typach szkół i rodzajach publicznych placówek (Dz. U. nr 184, poz. 1436 z późn. zm).

Organizacja kursu: zajęcia odbywać się będą w środy w siedzibie RODN”WOM” w Katowicach, ul. S.Wyszyńskiego 7

Termin:15 grudnia 2017r. do 31 sierpnia 2018r.

Czas trwania: 210 godzin

Koszt całkowity 1400 zl

Dodatkowe informacje

dr Jerzy Grad

Telefon:32-203 59 67, wew.208

jgrad@womkat.edu.pl

Informacje dodatkowe
X
Miejsce: RODN WOM Katowice Cena brutto za osobę: 1400 Informacje dodatkowe: płatny
Data nadsyłania zgłoszeń: 28.02.2018 godz. 15:58
Zapisy online
*
*
*
x
*
*
*
*
x
*
*
*
x
*
*
Proszę wpisać pełną nazwę (np.: Uniwersytet Śląski, Akademia Pedagogiczna)
x
*
x
*
x
*
x
*
x
*
x
*
x
*
*
Niniejszym w rozumieniu ustawy z dnia 29.08.1997 r. "O ochronie danych osobowych" (Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 z późn. zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "WOM" w Katowicach w celach dydaktycznych i statystycznych (w tym nagrywanie na nośniki elektroniczne i fotografowanie). Brak zgody na karcie zgłoszenia uniemożliwia wprowadzenie danych uczestnika do Bazy Danych, co jest równoważne z brakiem możliwości wystawienia zaświadczenia. Jednocześnie oświadczam, że jest mi znane prawo do wglądu do moich danych osobowych oraz ich poprawiania.