Jesteś tutaj: Strona główna > Aktualności> ZMIANY W OŚWIACIE

ZMIANY W OŚWIACIE

ZMIANY W OŚWIACIE

 

 

 

 

 

 

 

 

***

NIK o przygotowaniu do zawodu nauczyciela

Procedura rozwoju zawodowego nauczycieli nie spełnia swojej roli. W założeniach miała sprzyjać rozwojowi, podnoszeniu wiedzy i umiejętności nauczycieli, a także promować najlepszych pedagogów....

https://www.nik.gov.pl/aktualnosci/nik-o-przygotowaniu-do-zawodu-nauczyciela.html

***

Jedną z konsekwencji zmian w Karcie Nauczyciela jest nowe  ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie orzekania o potrzebie udzielenia nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia:

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20180000190/O/D20180190.pdf

***

Sieć n-li przedmiotów mat-przyr SP - Wykorzystanie narzędzi pomiaru dydaktycznego w monitorowaniu podstawy programowej szkoł 

Celem cyklicznych szkoleń jest nabycie przez nauczycieli przedmiotów matematyczno - przyrodniczych umiejętności opracowania i analizy narzędzi pomiaru dydaktycznego w monitorowaniu realizacji podstawy programowej.

czytaj więcej>>

***

Sieć dyrektorów szkół - Wykorzystanie pomiaru dydaktycznego w nadzorze pedagogicznym

 

Celem cyklicznych szkoleń dla dyrektorów jest  :
 • Nabycie umiejętności opracowania i analizy narzędzi pomiaru dydaktycznego w nadzorze pedagogicznym – w tym monitorowaniu realizacji podstawy programowej.
 • Wymiana doświadczeń; zapoznanie się z narzędziami pomiaru wykorzystywanymi w nadzorze pedagogicznym.
 • Wzrost jakości pracy własnej dyrektorów i szkoły

czytaj więcej>>

***

Ze względu na duże zainteresowanie seminarium:
Zmiany w Karcie
Nauczyciela zapraszamy na kolejne spotkanie w dniu 9 i 18 kwietnia, godz. 12.00-13.30  Zajęcia poprowadzi dr Jerzy Grad

Zapisy on line w zakładce Bezpłatne szkolenia

***

Uwaga !!! Bezpłatne prelekcje organizowane przez Uniwerytet Śląski

(Prelekcje realizowane są na terenie szkoły)

Pracownicy Instytutu Filozofii Uniwersytetu Śląskiego organizują w gimnazjach oraz szkołach ponadgimnazjalnych prelekcje z filozofii na tematy proponowane przez nauczycieli i uczniów. Poniżej zamieszczamy listę tematów najczęściej wybieranych:

 1. Skąd bierze się zło w świecie?

 2. Czy można zgodzić się na kłamstwo?

 3. Czym jest dusza (duch)?

 4. Za co jesteśmy odpowiedzialni?

 5. Na czym polega autentyczne życie?

 6. Czy współczesna sztuka rozwija człowieka?

 7. Czy jest możliwe i jakie mogło by być państwo idealne?

 8. Czy możliwy jest dialog Wschodu i Zachodu?

 9. Czy i dlaczego warto być mężnym?

 10. Czy istnieje wojna sprawiedliwa?

 11. Czy jesteśmy naprawdę wolni?

 12. Jak wytłumaczyć nieskończoność?

 13. Czy szczęście to przyjemność?

 14. Czy życie ma granice?

 15. Czym jest świadomość?

 16. Co to znaczy zadomowić się w Europie?

 17. Czy Nietzsche był buntownikiem?

 18. Jakie są najważniejsze konflikty moralne współczesności?

 19. Co to znaczy być człowiekiem?

 20. Czy świat i życie ludzkie ma sens?

 21. Co to jest filozofia?

Instytut filozofii jest otwarty na inne propozycje problemów, które zaproponują nauczyciele i uczniowie.

Zainteresowanych prosimy o kontakt z dr. hab. prof. UŚ Tomaszem Czakonem, tomasz.czakon@us.edu.pl, który koordynuje cykl wykładów dla szkół

 ***

Zimowa przerwa świąteczna – informacja MEN

   W tych dniach dyrektor szkoły nie ma obowiązku zapewnienia opieki świetlicowej czy zorganizowania zajęć wychowawczo-opiekuńczych.  

       https://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/zimowa-przerwa-swiateczna-informacja-men.html                                                     

 

 ***

 ***

Kurs kwalifikacyjny: Zarządzanie w oświacie

Są jeszcze wolne miejsca.

Kurs rozpoczął się 15 grudnia 2017r. 

Zajęcia będą odbywały się w środy od godz. 15.00

Zapisy on line w zakładce Kursy kwalifikacyjne.

Zgodnie z ramowym programem kursu zapewniamy realizację zadań praktycznych w wybranej przez organizatora szkole i wykwalifikowaną kadrę z dużym doświadczeniem praktycznym.Kurs jest skierowany do nauczycieli i wicedyrektorów, zainteresowanych nabyciem wiedzy i umiejętności niezbędnych do właściwego zarządzania szkołą/placówką oraz kwalifikacje umożliwiające udział w konkursach na dyrektorów szkół i placówek oświatowych.

Celem kursu jest kształcenie w zakresie między innymi umiejętnego zarządzania zasobami ludzkimi, własnym rozwojem zawodowym i indywidualnym oraz szkołą jako organizacją uczącą się ale przede wszystkim wyposaża w wiedze prawną.

Ta edycja kursu zarządzania będzie realizowana wg nowego ramowego planu i programu zatwierdzonego 10 listopada 2015 r. przez Ministra Edukacji Narodowej.

Uczestnikami kursu mogą być nauczyciele posiadający odpowiedni poziom wykształcenia zgodny z Rozporządzeniem MEN z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowiska kierownicze w poszczególnych typach szkół i rodzajach publicznych placówek (Dz. U. nr 184, poz. 1436 z późn. zm).

Organizacja kursu: zajęcia odbywać się będą w środy w siedzibie RODN”WOM” w Katowicach, ul. S.Wyszyńskiego 7

 

 
REFORMA EDUKACJI
< Powrót do listy