Jesteś tutaj: Strona główna > Aktualności> BEZPIECZEŃSTWO W EDUKACJI

BEZPIECZEŃSTWO W EDUKACJI

BEZPIECZEŃSTWO W EDUKACJI

BEZPIECZNA SZKOŁA

Bezpieczeństwo w internecie. Odpowiedzialne korzystanie z mediów społecznych

Prawa autorskie

Agresja w szkole


CZYM JEST BEZPIECZEŃSTWO?

 

 

 

 

 

 

 

***

 

Bezpieczna szkoła to marzenie wszystkich. Oczekiwania rodziców są w tym zakresie nieograniczone. Przepisy: Kodeks karny, Kodeks cywilny, Kodeks pracy i Karta nauczyciela ale i wyroki Sądu Najwyższego są w tym zakresie jednoznaczne: "Obowiązek sprawowania opieki i nadzoru oraz zapewnienia bezpieczeństwa ze strony szkoły dotyczy uczniów powierzonych funkcjonariuszom szkoły lub szkole jako całości.
Obowiązek ten zachodzi, więc w sytuacji, gdy uczniowie danej szkoły pozostają w dyspozycji nauczycieli lub administracji szkolnej, podczas lekcji, przerw międzylekcyjnych i innych zajęć zleconych przez szkołę". Warto o tym pamiętać. Na czym polega odpowiedzialność nauczycieli ? Gdzie kończy się odpowiedzialność nauczycieli a zaczyna rodziców ? Jak uniknąć oskarżeń i kłopotów ? Na wszystkie pytania spróbujemy odpowiedzieć na seminariach prowadzonych prze RODN WOM w Katowicach. 

Bezpłatne seminarium 17.01.2018r. godz. 14:00 - 15:30 dr Jerzy Grad

***

 

Wystartował Ogólnopolski Test Bezpieczeństwa – sprawdzamy, czy dzieci wiedzą jak zachować się w niebezpiecznych sytuacjach

Jak odpowiednio zachować się w drodze do szkoły, w domu, kiedy należy udzielić pierwszej pomocy i jak bezpiecznie poruszać się w Internecie? – te i inne zagadnienia zostaną sprawdzone w ramach Ogólnopolskiego Testu Bezpieczeństwa. Poprzednie edycje Testu pokazują, że na drogach dzieci radzą sobie coraz lepiej, ale jednocześnie pojawiają się trudności z odpowiedziami na niektóre pytania, na przykład te związane z poruszaniem się w Internecie. Dlatego warto sprawdzać wiedzę dzieci na temat bezpieczeństwa i poznawać obszary wymagające dalszej edukacji, aby minimalizować potencjalne zagrożenia, z którymi mogą zetknąć się najmłodsi. Test Bezpieczeństwa będzie aktywny do 31 stycznia 2018r., ale zachęcamy do jego przeprowadzenia już dziś.

więcej>>

 

***

 

NIK o bezpieczeństwie i higienie nauczania w szkołach publicznych 
Smartfony wywołują zaburzenia depresyjne u młodzieży?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

***

 

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą szkoleń odpłatnych w ramach zagadnienia "Bezpieczeństwo w placówkach oświatowych".

Polecamy również szkolenia dla Rad Pedagogicznych.

Nazwa
Agresja w przedszkolu/szkole. Determinanty i sposób przeciwdziałania (z punktu widzenie procedur prawnych) Więcej >
Cyberprzemoc Więcej >
Cyberprzemoc – lepiej zapobiegać niż leczyć skutki Więcej >
Cyberprzemoc. Medialne zagrożenia w sieci dla dzieci i młodzieży Więcej >
Mobbing w oświacie. Więcej >
Narkotyki i przestępczość narkotykowa w aspekcie profilaktycznym Więcej >
Nauczyciel–rodzic–wychowawca. Wzajemne prawa i obowiązki Więcej >
Nietolerancja rówieśnicza i zagrożenia z tym związane w kontekście odpowiedzialności prawnej nauczycieli Więcej >
Ochrona danych osobowych ucznia, rodzica, nauczyciela – aspekty prawne i praktyczne Więcej >
Odpowiedzialność karna, cywilna, pracownicza i dyscyplinarna nauczycieli w świetle nowych przepisów Więcej >
Odpowiedzialność prawna młodzieży i ich rodziców Więcej >
Organizacja zajęć, imprez i wycieczek poza terenem szkoły w kontekście odpowiedzialności nauczycieli Więcej >
Prawne aspekty sprawowania opieki nad dziećmi w polskiej szkole Więcej >
Procedury postępowania w sytuacjach kryzysowych i interwencyjnych Więcej >
Przemoc w rodzinie. Procedura „Niebieskiej Karty” Więcej >
Przestępczość dzieci i młodzieży – odpowiedzialność prawna nieletnich Więcej >
Przestępczość seksualna w szkole. Charakterystyka zjawiska, reagowanie, profilaktyka Więcej >
Stosowanie prawa w codziennej pracy wychowawcy (pedagoga) Więcej >
Zagrożenia w Internecie i ochrona komputera Więcej >


< Powrót do listy