Jesteś tutaj: Strona główna > Aktualności> KSZTAŁCENIE ZAWODOWE

KSZTAŁCENIE ZAWODOWE

KSZTAŁCENIE ZAWODOWE
Kształcenie zawodowe służy nabywaniu kompetencji profesjonalnych, niezbędnych w pracy zawodowej, a więc wiedzyumiejętności i właściwości osobowych niezbędnych do wykonywania działalności zawodowej.

 

Przejdź na stronę MEN-Kształcenie zawodowe>>

***

Doradztwo edukacyjno-zawodowe

Podobny obraz

Poradnictwo zawodowe jest procesem interpersonalnym, którego celem jest towarzyszenie jednostce w sytuacji rozwoju kariery zawodowej (wg Browna i Brooksa).

Wprowadzanie doradztwa zawodowego do szkół i placówek jest jednym z kierunków realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2017/2018.

Proponujemy nauczycielom przykładowy program do zajęć z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego dla szkoły podstawowej oraz dla szkoły ponadpodstawowej

Pobierz program<<<

******

Materiały dla szkolnych doradców zawodowych do prowadzenia zajęć w klasie VII Szkoły Podstawowej z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego

Ośrodek Rozwoju Edukacji  opracował i zamieścił materiały w zakładce:

DORADZTWO ZAWODOWE → METERIAŁY DLA KLAS 7-8 SZKOŁY PODSTAWOWEJ → POBIERZ PLIK  B. Grzelak: Program realizacji doradztwa edukacyjno-zawodowego w kl. 7 SP.

Przykładowy program składa się z 10 scenariuszy zajęć: Tematy 10 scenariuszy:

  1. Wszyscy jesteśmy zdolni
  2. Praca w grupie jako przykład kompetencji kluczowej
  3. Umiejętności a zawód
  4. Moje umiejętności
  5. Czym się interesuję?
  6. Jak zaplanować przyszłość edukacyjno-zawodową?
  7. Moja przyszłość edukacyjno-zawodowa
  8. Zawody w moim najbliższym otoczeniu
  9. Od elektryka do kierownika
  10. Kompetencje na rynku pracy

Scenariusze są wyposażone w ciekawe propozycje sytuacji dydaktycznych stanowiące inspirację dla doradców zawodowych do prowadzenia lekcji oraz w testy dla uczniów w formie załączników.

Dodatkowo do każdego scenariusza jest dołączona prezentacja (przydatna do wykorzystania w czasie zajęć)

Pobierz link do materiałów>>

Udostępnia: Maria Kaczmarek (mail:mkaczmarek@womkat.edu.pl)

 ***

< Powrót do listy