Jesteś tutaj: Strona główna > Aktualności

Aktualności

Termin: 22.02.2018 godz. 15:0018:00

Sala: Aula dolna

Miejsce: Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "WOM" w Katowicach

Edukacja włączająca w praktyce szkolnej

PROGRAM

14.30  Rejestracja uczestników konferencji

15.00  Rozpoczęcie konferencji. Powitanie uczestników konferencji

15.05  Ewa Jakubiak-Więcław – starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Katowicach - Edukacja włączająca w świetle prawa oświatowego

15.55  Justyna Kokot –  psycholog w Zespole Szkół Urszulańskich w Rybniku; Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Rybniku, koordynator ds. wdrażania modelowego zestawu narzędzi diagnostycznych oraz standardów funkcjonowania poradni psychologiczno-pedagogicznych - Dobre praktyki i aktywne formy realizacji działań szkoły z udziałem uczniów o SPE   w Zespole Szkół Urszulańskich w Rybniku – edukacja włączająca.                   

16.20  Hanna Pasterny - konsultantka ds. osób niepełnosprawnych Centrum Rozwoju Inicjatyw  Społecznych CRIS - Warunki zawiązania relacji koleżeńskich z osobą niepełnosprawną

16.50  PRZERWA      

17.05 Iwona Łukasiewicz – Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Wydział Zamiejscowy w Chorzowie - Uczeń z niepełnosprawnością intelektualną w edukacji włączającej

17.25 Jadwiga Gluźniewicz – Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Wydział Zamiejscowy w Chorzowie - Planowanie i dokumentowanie pracy edukacyjnej i terapeutycznej z uczniem          skierowanym do kształcenia specjalnego

17.45   Marianna Kłyk – nauczyciel konsultant RODN„WOM” w Katowicach - Dziecko  przewlekle chore w szkole

17.55  DYSKUSJA

18.00  PODSUMOWANIE I ZAMKNIĘCIE KONFERENCJI 

 

Informacje dodatkowe
X
Miejsce: Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "WOM" w Katowicach
Data nadsyłania zgłoszeń: 22.02.2018 godz. 17:30
Zapisy online
*
*
*
Format daty rrrr-mm-dd np: 1970-02-20
x
*
x
*
x
*
x
*
*
*
Niniejszym w rozumieniu ustawy z dnia 29.08.1997 r. "O ochronie danych osobowych" (Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 z późn. zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "WOM" w Katowicach w celach dydaktycznych i statystycznych (w tym nagrywanie na nośniki elektroniczne i fotografowanie). Brak zgody na karcie zgłoszenia uniemożliwia wprowadzenie danych uczestnika do Bazy Danych, co jest równoważne z brakiem możliwości wystawienia zaświadczenia. Jednocześnie oświadczam, że jest mi znane prawo do wglądu do moich danych osobowych oraz ich poprawiania.